Інформація для сільгосптоваровиробників щодо безпечного застосування засобів захисту рослин

Для уникнення можливого негативного впливу пестицидів та агрохімікатів на людину і навколишнє середовище необхідно суворо дотримуватись регламентів транспортування, зберігання, застосування засобів захисту рослин, а також охорони праці при роботі з ними.

Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівлі ними здійснюються відповідно до вимог встановлених санітарними нормами та законами України «Про захист рослин», «Про пестициди та агрохімікати».

Відповідно до статті 18 Закону України «Про захист рослин» підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобов’язані у сфері захисту рослин:

  • проводити систематичні обстеження угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ тощо;
  •  додержувати технології вирощування рослин сільськогосподарського та  іншого призначення;
  • допускати до робіт із транспортування, зберігання, застосування засобів захисту рослин, їх торгівлі лише осіб, які пройшли спеціальну підготовку та мають відповідне посвідчення про право роботи з пестицидами;
  • своєчасно проводити комплекс профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами;
  • виконувати регламенти зберігання, транспортування та застосування засобів захисту рослин;
  • використовувати відповідну техніку, обладнання та засоби громадської і особистої безпеки;
  • сприяти державним фітосанітарним інспекторам у виконанні покладених на них обов’язків.

Пунктом 1 постанови КМУ від 16.03.2022 № 297 «Деякі питання перевезення (транспортування), зберігання, застосування та торгівлі пестицидами і агрохімікатами» визначено,  що строк дії допусків (посвідчень) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, виданих відповідно до Закону України «Про пестициди та агрохімікати” та дійсних станом на 1 січня 2022 р., продовжується на період дії воєнного стану в Україні та на 90 днів, наступних за днем його припинення або скасування.

В інших випадках – особи, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами та агрохімікатами, обов’язково повинні проходити навчання з питань безпечного поводження з пестицидами відповідно до вимог постанови КМУ від 09.05.2023 № 458 «Про затвердження Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами».

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області у 2024 році продовжує проводити навчання з питань безпечного поводженння з пестицидами і агрохімікатами для подальшого отримання свідоцтва та посвідчення на право роботи з пестицидами.

Інформація щодо умов проведення навчання осіб, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт з їх транспортування, зберігання, застосування, а також з торгівлею пестицидами розміщена на офіційному вебпорталі за посиланням https://www.gudpss-zp.gov.ua/?page=post&id=103.

Технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають  застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин до 2-5 разів за сезон, а плодових – до 6-8. Тому в сільськогосподарських підприємсмствах  виникає необхідність зберігання засобів захисту рослин.

Відповідно до вимог Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03.08.1998 № 1 зберігання пестицидів допускається тільки у спеціально призначених для цього складах, які мають санітарні паспорти на право одержання, зберігання та застосування пестицидів і мінеральних добрив, видані територіальними органами Держпродспоживслужби. Паспортизація складів проводиться щорічно.

Для отримання консультацій з питань фітосанітарної безпеки звертайтесь до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 20 а, каб.601,                тел.(061)239-73-20.