Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря для ПФ «ІНЖЕКТОР»

З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного законодавства України ПРИВАТНА ФІРМА «ІНЖЕКТОР» (ПФ «ІНЖЕКТОР») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчиків №1, №2.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 22124116

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Вітчизняний, 2.

Контактний номер телефону: +380989645316

Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: inzhektorc@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика:

проммайданчик №1: 70530, Запорізька обл., Запорізький р-н, смт. Комишуваха, вул. Горького, 2а.

проммайданчик №2: 70530, Запорізька обл., Запорізький р-н, смт. Комишуваха, вул. Горького, 9.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюється у зв’язку з закінченням терміну дії Дозволу на викиди.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: ПФ «ІНЖЕКТОР» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

Проммайданчик №2 ПФ «ІНЖЕКТОР» спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур, а також здійснює їх очищення та зберігання. Річний об’єм сільгосп культур (пшениця ДСТУ 3768:2004, соняшник ДСТУ 7011:2009 тощо), що проходять через підприємство складає 3500т. Проммайданчик №1 ПФ«ІНЖЕКТОР» спеціалізується на ремонті та обслуговуванні автотранспортної та сільськогосподарської (спеціальної) техніки.

Більш детальний опис об’єкта та технологічного устаткування наведено в «Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складають:

  • проммайданчик №1 – близько 0,2т/рік, без урахування парникових газів та викидів від автотранспорту. Основними забруднюючими речовинами є – речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту, оксиди вуглецю, неметанові леткі органічні сполуки, сірководень, залізо та його сполуки, манган та його сполуки, хром та його сполуки тощо.
  • проммайданчик №2 – близько 0,5т/рік, без урахування парникових газів та викидів від автотранспорту. Основними забруднюючими речовинами є: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту, оксиди вуглецю тощо.

Більш детальні відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин наведено в «Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

Перелік заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій виробництв, що виконані або/та які потребують виконання: ПФ«ІНЖЕКТОР» не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування відповідно до Переліку виробництв.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи по скороченню викидів на об’єкті не передбачені.

Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від організованих джерел викидів здійснюються у межах вимог нормативів граничнодопустимих викидів, встановлених Міністерством охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006р.; у межах встановлених величин гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовних безпечних рівнів діяння (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Для неорганізованих джерел викидів розроблені пропозиції щодо вимог, які встановлюються в дозволі на викиди. Детальні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, умови та вимоги для джерел викидів наведено в «Інформації про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості».

«Інформація про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості» надана Запорізькій обласній державній адміністрації.

Пропозиції і зауваження по даному об’єкту протягом 30-ти днів з моменту публікації направляти у Запорізьку обласну державну адміністрацію за адресою: 69107, м.Запоріжжя, просп.Соборний, 164, гаряча телефонна лінія +380800503508.