Звіт про виконання бюджету Комишуваської селищної ради за 1 квартал 2018року

За 3 місяців 2018 року до бюджету Комишуваської селищної ради надійшло доходів в сумі 18 127,496 гривень, що становить 96,72% до річного плану, в тому числі: до загального фонду 18 029,584 тис. гривень або 100,89% до річного плану та тис. гривень – до спеціального фонду 97,912 тис.грн що становить 92,55% до річного плану).

Доходи загального фонду бюджету Комишуваської селищної ради (без трансфертів) виконано в сумі 5 120,878тис гривень, або 113,21% до плану за З місяців . Перевиконання бюджету за 3 місяців становить 159,541 тис. гривень.

З державного бюджету одержано:

 • базової дотації – 2 245.8 тис. гривень (100%);
 • Освітня субвенція – 5 142,0тис. гривень (100%);
 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 270,Отис.гривень,
 • медичної субвенції в сумі 2 901,4,000 тис. гривень;
 • Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1 667,181 тис. гривень;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 6,066 тис. гривень;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 300,5 тис. гривень;
 • Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 94,719 тис. гривень;
 • Інші субвенції з місцевого бюджету 281,04 тис. гривень;

Найбільшу частку в структурі планових показників загального фонду дохідної частини селищного бюджету мають офіційні трансферти – 72% та податкові надходження – 0,28%.

За 3 місяців 2018 року податкових надходжень надійшло в сумі 5 120,878,091 тис. гривень, не читати (що на відповідний період 2017 року більше на 3 513 348тис. гривень.)

Найбільшу питому вагу в структурі податкових надходжень бюджету

займає єдиний податок 40% ;податок та збір на доходи фізичних осіб 37%, плата за землю 12%,

За 1 квартал 2018 року надійшло Єдиного податоку 2 024,470тис.грн що становить 116,2%( В порівнянні з відповідним періодом минулого року податку надійшло більше на 1438,1тис. гривень.).

Надходження Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 1 886,524 тис. гривень . За рахунок підняття з 01.01.2018 року мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Орендна плата з юридичних осіб склала 469,008 тис. гривень. Орендна плата з фізичних осіб склала 26,818тис. гривень.

Місцеві податки та збори 2 662,333тис.грн що становить 101,7%( В порівнянні з відповідним періодом минулого року податку надійшло більше на 549,358тис. гривень.).

Надходження до спеціального фонду склали 97,912 тис. гривень, або 92,6%.

З них:

 • власні надходження бюджетних установ – 94,241 тис. гривень (89,08%);
 • екологічного податку – 2,413 тис. гривень (30,2%);

Видатки бюджету Комишуваської селищної ради склали 17 696,672тис. гривень, або 74,5 відсотків до затвердженого річного плану, з них загальний фонд- 17 188,341тис. гривень спеціальний – 508,331 тис. гривень

Видатки загального фонду (без врахування трансфертів) склали 10 169,3923 тис. гривень, з них видатки соціального спрямування 349,917тис. гривень, із них:

на освіту 4 883,065 тис. гривень ( 74,14 відсотка до затверджених призначень на рік);

охорону здоров’я – 70 425 тис. гривень ( 72,41 відсотків);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 349,917 тис. гривень ( 100 відсотків);

культуру – 403,940 тис. гривень ( 87,52 відсотка).

Крім утримання вищезазначених галузей, кошти загального фонду селищного бюджету використано на:

апарат управління – 2 234,733тис. гривень;

утримання житлово-комунального господарства – 355,363 тис. гривень;

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів селищного бюджету, у звітному періоді використано 5 400,969 тис. гривень. Питома вага зазначених видатків у загальному обсязі видатків загального фонду (без урахування трансфертів) становить 85 відсотків. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти направлено 3 204,723тис. гривень ( 66 відсотка видатків галузі), культури – 338,308 тис. гривень (84 відсотка). У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат, прострочена заборгованість з їх виплати відсутня.

На придбання продуктів харчування використано – 303,650 тис. гривень, в тому числі за рахунок загального фонду – 303,650 тис. гривень, спеціального фонду – 12,036 тис. гривень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з селищного бюджету у звітному періоді було направлено 1 431,584тис. гривень, з них: на установи освіти – 1 126,973тис. гривень (питома вага у загальній сумі витрат галузі – 23 відсотка), державне управління – 137,877 тис. гривень ( 0,6 відсотка), заклади культури – 16,7 тис. гривень (0,4 відсотка).

Із загального фонду селищного бюджету районному бюджету надано:

–       іншу субвенцію в сумі 281,040тис. гривень, з них на:

–       Первинна медична допомога населенню- 852,365тис. гривень; утримання соціальних працівників територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг) – 199,571 тис. гривень;

виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 32,6 Ютис. гривень;

додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування передбачених з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 2 245,800 тис. гривень,

медичну субвенцію в сумі 2 901,400 тис. гривень, а саме на утримання медичних закладів громади та на вторинну медичну допомогу;

освітню субвенцію в сумі 5 142,000 тис. гривень на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, розміщених на території громади.