«ДИТИНА – НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ. ШАНС НА СІМ`Ю»

«Дитина – це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям, не тільки плід з плоті і крові. Це – та дорогоцінна чаша, яку Життя дало тобі на зберігання і розвиток в ньому творчого вогню. Це – розкріпачена любов матері і батька, у яких буде рости не «наша», «своя» дитина, але і душа, яка дана на зберігання»

(Януш Корчак – видатний польський педагог, письменник, лікар і громадський діяч)

Проблема сирітства — одна з найбільших проблем в Україні в межах інституту сім’ї, саме тому, згідно з українським законодавством, усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і провадиться в її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов життя.

Що таке усиновлення?

Усиновлення – це юридичний процес, під час якого рішенням суду створюються нові, постійні відносини між батьками та дитиною, і який полягає у передачі батьківських прав та обов’язків від однієї родини до іншої, це прийняття у сім’ю дитини на правах народженої, з усіма правами та обов’язками, як з боку дорослих так і з боку дитини.

Процедура усиновлення регулюється Сімейним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», постановою  Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007     № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав», наказом Міністерства соціальної політики України від 19.09.2017 № 1485 «Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.10.2017 за №  1250/31118 та інші нормативно-правові акти.

 Які діти підлягають влаштуванню в сім’ю?

Влаштуванню в сім’ю підлягають тільки ті діти, яким офіційно надано статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Статус дитини-сироти надається дітям, в яких померли або загинули обоє батьків, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

 • батьки яких позбавлені батьківських прав;
 • відібраним у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 • батьки яких визнані безвісно відсутніми або недієздатними;
 • батьки яких оголошені померлими;
 • батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
 • батьки яких перебувають під вартою на час слідства;
 • батьки яких розшукуються органами Національної поліції, у зв’язку з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження;
 • тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • розлучених із сім’єю;
 • підкинутим, батьки яких невідомі;
 • від яких відмовилися батьки;
 • батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • які є безпритульними.

Хто може усиновити дитину?

Згідно з нормами українського законодавства, усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа від 21 року за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Ця особа повинна бути старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років. Із цього випливає, що не лише подружні пари, але й неодружені особи можуть усиновити (удочерити) дитину.

Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, які є чоловіком/дружиною одного з батьків, якщо дитина має лише матір або батька. Сімейний кодекс України наводить вичерпний перелік осіб, які мають переважне перед іншими право усиновити дитину. Таким чином, за наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити ту саму дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України, який:

 • у сім’ї виховує дитину;
 • є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яку усиновлюють;
 • усиновлює кількох дітей, що є братами, сестрами;
 • є родичем дитини.

Кому держава категорично забороняє бути усиновлювачем?

Не можуть бути усиновлювачами особи, які:

 • обмежені у дієздатності;
 • визнані недієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним із їхньої вини;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • є особами без громадянства;
 • за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Яка процедура подачі документів для подальшого усиновлення?

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть звернутися з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання.

Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

 • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
 • копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 • висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за відповідною формою (бланк видає працівник служби у справах дітей);
 • засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
 • довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Протягом 10 робочих днів після отримання заяви про бажання усиновити дитину (з повним комплектом документів) служба у справах дітей складає Акт про обстеження житлово-побутових умов майбутніх усиновлювачів, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. Якщо цей висновок позитивний, заявникам присвоюється звання кандидатів в усиновлювачі, і дані про них заносяться до спеціальної книги обліку.

Термін дії документів з усиновлення – один рік з дня їх видачі.

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання її усиновити. У заяві зазначають: прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім’я, по-батькові, вік, місце проживання дитини.

Керівник дитячого закладу (чи особи, в яких проживає дитина) за запитом служби у справах дітей представляє такі документи:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію свідоцтва про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними;
 • копію нотаріально засвідченої згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення;
 • згоду дитячого закладу, в якому проживає дитина, на її усиновлення;
 • документи, які підтверджують, що батьки понад шість місяців без поважних причин не проживають з дитиною, не виявляють батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її;
 • копію висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
 • довідку керівника дитячого закладу про факт особистого знайомства кандидата в усиновлювачі з дитиною та встановлення контакту між ними.

Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду. Фактичне усиновлення дітей в Україні проводиться на підставі рішення суду.

Які особливості усиновлення іноземними громадянами?

Незважаючи на те, що усиновлення дітей в Україні громадянами даної країни є пріоритетним, завжди актуальним залишається питання усиновлення дітей з українським громадянством іноземцями.

Усиновлення іноземцем відбувається виключно за згодою Міністерство соціальної політики України. Тому, Міністерство соціальної політики України направляє запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки таких іноземців на наявність або відсутність інформації, яка може негативно охарактеризувати їх в правоохоронних органах іноземної держави, а також до Генерального секретаріату Інтерполу.

Іноземці, які виявили бажання стати усиновлювачами дитини, що проживає в Україні, подають до Міністерства соціальної політики України свою справу (за переліком необхідних документів) з метою стати на облік в усиновлювачі. Далі іноземець чекає запрошення на співбесіду, яка проходить безпосередньо в Міністерстві соціальної політики України. Після успішного проходження співбесіди, особа вже може ознайомитися з  інформацією про дітей та, зупинивши свій вибір на окремій дитині, отримати направлення для особистого знайомства та встановлення контакту з нею.

Вирішальним етапом цього процесу є отримання згоди Міністерства соціальної політики України на усиновлення дитини. Згідно із законодавством України, питання усиновлення вирішується в суді в порядку окремого провадження. Отже, завершальним кроком буде отримання рішення суду.

Якщо у вас залишились питання з цього приводу:

 • телефонуйте до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги цілодобово та безкоштовно в межах України за номером 0 (800) 213 103
 • звертайтесь до Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, телефонуйте за номером (044) 289-56-29
 • звертайтесь до Служби в справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, телефонуйте за номером (061) 239-02-51

Головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій  області                                                                А.О.Овчарова