ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ ПЕРШОЮ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИЛА СТРАТЕГІЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ ТА ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2021-2023 РОКИ З ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Стратегія-2027 є результатом спільних напрацювань усіх зацікавлених суб’єктів регіонального розвитку: представників місцевої влади, ключових підприємств та бізнесу, закладів науки та освіти, професійних об’єднань та громадських організацій, а також  експертів міжнародних проєктів і програм (зокрема Спільного дослідницького центру Європейської Комісії (JRC);  Програми «U-LEAD з Європою; проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»).

Стратегія ґрунтується на науковому підході. Для цього було залучено Інститут регіональних досліджень імені Долішнього Національної академії наук України.

Задля врахування інтересів усього населення області поряд з низкою обговорень проводилося масштабне опитування громадської думки з метою виявлення бачення основних проблем розвитку регіону та його конкурентних переваг.

З урахуванням думки громадськості та широкого кола фахівців було визначено Стратегічне бачення: «Запорізький край – історико-культурна столиця південно-східної України, регіон з безпечними умовами та високою якістю життя, сприятливим бізнес-середовищем та високотехнологічною економікою, конкурентоспроможною в національному та світовому просторі».

Бачення досягатиметься у процесі реалізації чотирьох стратегічних цілей:

1. розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення;

2.конкурентоспроможна економіка регіону, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації, у національному та глобальному просторі;

3. гармонійний просторовий розвиток;

4. екологічна безпека та збереження природних ресурсів.

Кожна ціль конкретизована через низку завдань і пріоритетів.

Виконання Стратегії-2027 здійснюється у два етапи шляхом реалізації Планів заходів на 2021-2023 та 2024-2027 роки.

Основними етапами розробки Плану заходів на 2021-2023 роки були: збір проєктних ідей та їх відбір за визначеними критеріями. Загалом надійшло 266 пропозицій. Експертними групами відібрано 58 проєктів.

Проєкти скомпоновані у Програмі Плану заходів, які в свою чергу повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегії.

Загальна вартість проєктів, які увійшли до Плану заходів, – понад 87 млрд грн.

Таким чином, Запорізька область має Стратегію та чіткий план дій та змін, у яких враховано всі переваги та можливості розвитку регіону, визначено  орієнтири розвитку та пріоритетні сфери, які мають найбільший потенціал зростання для регіону, та у найближчій перспективі стануть «точками зростання» економіки та підвищення соціальних стандартів.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

https://www.zoda.gov.ua/news/

Список вулиць