До уваги власників невитребуваних земельних часток (паїв) та їх спадкоємців!!!

Відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Тобто якщо Ви були включені до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, але з якихось причин не отримали сертифікат на право на земельну частку (пай), або сертифікат на право на земельну частку (пай) Ви отримали, однак не виділили земельну ділянку в натурі (на місцевості), у Вас є час оформили право власності на таку земельну ділянку до 1 січня 2025 року.

У разі, якщо Ви не встигли оформити право власності на земельну ділянку (пай), така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

Невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження. З моменту державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності. У разі якщо договір оренди невитребуваної земельної ділянки, переданої в оренду закінчився у зв’язку з набуттям права власності на неї до збирання врожаю, посіяного орендарем на земельній ділянці, орендар має право на збирання такого врожаю. Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки колишнім орендарем, у розмірі пропорційно до орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю.

Для оформлення права власності на невитребувану земельну ділянку (пай) необхідно:

КРОК 1. звернутися з заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) до відповідної сільської, селищної, міської ради (якщо Ви маєте право на земельну ділянку в межах населених пунктів) чи районної державної адміністрації  (якщо Ви маєте право на земельну ділянку за межами населених пунктів). На підставі такої заяви сільська, селищна, міська рада або районна державна адміністрація приймає рішення.

КРОК 2. після отримання рішення сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації звернутися до землевпорядної організації для виготовлення технічної документації на земельну ділянку;

КРОК 3. після виготовлення технічної документації на земельну ділянку зареєструвати своє право приватної власності в органах реєстрації та отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі, якщо з поважних причин, власник невитребуваної земельної ділянки (паю) або його спадкоємець не встиг оформити право власності на земельну ділянку (пай) до 1 січня 2025 року, за його позовом суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).

Протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям).

Для отримання юридичних консультацій з будь-яких питань, захисту порушених прав Ви можете звернутися до фахівців Оріхівського бюро Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 17-00 за адресою  м.Оріхів, вул.Покровська 58.У зв’язку з проведенням заходів спрямованих на запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19 на сьогоднішній день прийом громадян ведеться за попереднім записом за телефонами: (06141) 4-31-54.

 

Начальник відділу                                                                                     У.В.Гаранська