Для прийомних батьків та батьків-вихователів

Запорізьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було організовано та проведено навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу.

Одним з питань, яке обговорювалося на тренінгу було «надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку». Як виявилося, прийомні батьки та батьки-вихователі проявили низький рівень обізнаності з даного аспекту.

Механізм отримання матеріальної допомоги регламентований Постановою Кабінету міністрів України від 25 серпня 2005р. №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2005-%D0%BF.

За Постановою, виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі районними (міськими) відділами (управліннями, департаментами) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги. У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

У разі, якщо дитина, якій виповнилося 18 років є недієздатної, то  право на отримання одноразової допомоги такої особи має піклувальник, призначений в установленому порядку.

Якщо ж особа, яка має право на отримання одноразової допомоги, перебуває в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань така допомога призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий у банку вкладний (депозитний) рахунок особи на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти за умови наявності інформації про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я зазначених осіб відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банку в установленому законодавством порядку.

Детальну інформацію можна отримати за адресою: смт Комишуваха, вул. Б. Хмельницького, буд. 49 або за телефоном (06141) 60-3-96.

Список вулиць