Громадяни у 2019 році сплачують податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за 2018 рік

ФІЗИЧНІ ОСОБИ (ГРОМАДЯНИ) У 2019 РОЦІ СПЛАЧУЮТЬ ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА 2018 РІК

Податок  на нерухомість сплачується з житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі з її часток.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової  нерухомості, в тому числі його частка.

Обєкти житлової нерухомості– це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду дачні та садові будинки.

Обєкти нежитлової нерухомості– будівлі, приміщення, що не віднесені до житлового фонду, зокрема, промислові будівлі, склади, ресторати, магазини, гаражі та інші.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки встановлюється рішенням місцевих рад: сільських, селищних, міських та рад об’єднаних територіальних громад.

ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ

Площа об’єктів житлової і нежитлової нерухомості, у тому числі його частин.

ПІЛЬГИ

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

ТЕРМІН СПЛАТИ

Термін сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб визначено п. 287.5 ПКУ, до 30.08.2019 року.