Комишуваська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 

Комишуваська селищна рада оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади

директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області.

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до «Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок), п.2.1 рішення сесії Комишуваської селищної ради від 31.10.2018 № 42  «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я»

Назва підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області (скорочена назва КНП «ЦПМСД»).

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 70530, Запорізька  область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вул.Смирнова, буд. 3.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної та інших видів медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області затверджено рішенням селищної ради від від 29.10.2018 року № 10

Документи для участі у конкурсі приймаються упродовж 20 календарних днів після дати оприлюднення оголошення за адресою: 70530, Запорізька область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вул. Хмельницького Богдана, буд.49

Телефон та адреса електронної пошти для довідок:  (06141) 60-3-96; факс: (06141) 60-2-70, ел.почта: komishuvakha@ukr.net

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 : Додаток 1.

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2: Додаток 2.

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою згідно з додатком 3: Додаток 3.

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4:Додаток 4.

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів: повна вища освіта за напрямом підготовки «Медицина». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю або за фахом «Організація управління охороною здоров’я». Стаж роботи за лікарською спеціальністю – не менше 5 років.

Дата проведення конкурсу: Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті Комишуваської селищної ради

Місце проведення конкурсу за адресою: 70530, Запорізька область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вулиця Хмельницького Богдана,49.

Додатки до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»; умови оплати праці директора підприємства; структура підприємства та кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу можна дізнатися на сайті Комишуваської селищної ради та за телефоном – (06141)-60-3-96.

 

 

Список вулиць