Таврійський державний агротехнологічний університет запрошує на навчання та підвищення кваліфікації

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 оператори ринку харчових продуктів повинні впровадити постійно діючі процедури, засновані на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Керівник потужностей є відповідальним за інформування щодо встановлених законодавством та нормативними документами вимог з питань безпечності, принципів системи НАССР, наукових та технічних рекомендацій, кращих практик виробництва та гігієни, а також ресурсів для навчання працівників та підвищення їх кваліфікації.

З метою поглиблення теоретичних і практичних аспектів впровадження системи НАССР та підвищення кваліфікації керівників та членів групи НАССР харчових та переробних підприємств Запорізької області, фахівцями кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету розроблена та затверджена програма навчання тривалістю 40 год з вказаних питань. Зокрема, будуть розглянуті теми:

Базові принципи європейського харчового законодавства.

Законодавчо-правове забезпечення безпеки та якості харчових продуктів в Україні, поняття концепції НАССР, види небезпек продовольчої сировини і харчових продуктів, програми-передумови НАССР, принципи НАССР, розробка плану НАССР.

Після закінчення навчання учасникам буде видане відповідне свідоцтво.

Заявки можна подавати до 16 серпня 2018 року.

Додаткова інформація за телефоном (061) 224-60-37.